VEJLEDNING TIL ASTEROIDEOBSERVATIONER         - side 7 -

::: :::

               


                2 Lidt om skygge/skyggebane-forløb på jorden for en stjernes lys,
                   der okkulteres af en asteroide

               Ud fra asteroideskyggens form på et sted på Jorden i et givet øjeblik og kendskab til det modsva-
               rende sæt geodætiske koordinater for skyggen kan der opnås bedre bestemmelse af asteroidens
               himmelskoordinater samt ikke mindst af asteroidens størrelse og yderkontur. Når der foreligger
               flere sådanne okkultationskyggebestemmelser udført på andre tidspunkter og også stjerner, er
               der mulighed for ydermere at bestemme orienteringen af asteroidens egen-rotationsakse. Dette
               har væsentlig betydning for forståelsen af asteroidebæltets og af asteroidernes natur.

               DETTE ARBEJDE FORDRER IMIDLERTID MANGE,
               RIGTIG MANGE OBSERVATØRERS INDSATS !!!!!!

               Det er derfor en VIGTIG opgave, der (alene) kan udføres af amatørastronomer.

               Det er ved en okkultationsbegivenhed vigtigt at få aktiveret amatørastronomer jævn tæt
               grupperet omkring den forudsete skyggebane, altså rundt omkring godt 100 kilometer ud
               til begge sider af skyggebanen, varierende, såsom i afhængighed af asteroidens størrelse,

               idet, som nærmere beskrevet i næste afsnit, opgaven løses ved brug af tidtagning ved hjælp
               af mange, helst mange amatører befindende sig fordelt omkring skyggebanen.

               Formålet med tid- og stedbestemmelse af skyggebilledet er at opnå viden om den enkelte
               asteroides form, og om den eventuelt måtte udgøres af mere end ét legeme, og ikke mindst
               opnå en betydelig forbedring af asteroidens positionskoordinater.