VEJLEDNING for         - side 5 -

OBSERVATION af ASTEROIDE-OKKULTATIONER

OVERSIGT:
1 Lidt om asteroider og ders størrelse og form: