VEJLEDNING TIL ASTEROIDEOBSERVATIONER         - side 13 -

               


                8 Indberetning/rapportering

               TIL DANSKE OBSERVATØRER AF ASTEROIDEOKKULTATIONER:

               Jeg vil altid gerne i den udstrækning, at det er praktisk gennemførligt, være til hjælp med råd og vejled-
               ning -dvs. inden for rimelighedens grænser naturligvis-. Det kan være rent praktiske råd, der angår prak-
               tiske detailler ved instrumentering, eller det kan være hjælp i henseende til via teleskop at finde og ob-
               servere målstjerne eller asteroide.

               Mit praktiske koordineringsarbejde sker rent faktisk i Astronomisk Selskabs regi. Rapporteringer er det
               af et stort antal årsager mest praktisk for alle parter, også i observatørens egen interesse for at få rapporter
               "rigtigt afsted", at overlade dette til mig. Jeg sørger for, eventuelt efter korrespondance med observatøren,
               at alle både "NØDVENDIGE" og ifølge situationen relevante oplysninger fremgår af rapporten. Det er sket,
               at rapporteringer er blevet borte, hvilket jeg holder øje med, når beregningsresultatrapporter dukker op, at
               den danske observatørs observationsresultater er blevet brugt, hvis ikke, ved jeg, hvor jeg skal henvende
               mig, så det manglende bliver taget med i slutresultaterne. Det er sket mere end én gang igennem årene. Og
               som meget vigtigt, jeg opbevarer en kopi af rapporten i Astronomisk Selskabs regi, så resultaterne også dels
               kan anvendes her i landet (eller på andenvis) respektivt tjenende som sikkerhedsbuffer kan anvendes til at
               afhjælpe eventuelt opstået ekspeditionsfejl undervejs under den videre behandling.

               Nedenfor findes en formular, som bedes anvendt, den er på engelsk, men giv gerne svarene på dansk til
               mig, så tager jeg mig af den videre ekspedition. Et vigtigt punkt ved rapporteringen udgør de geodætiske
               koordinater, idet der er flere systemer for disse, af den årsag er det vigtigt, at vi får kommunikeret om dette
               punkt, inden rapporten videreleveres.


Din note er
free hit counter
Download a free web hit counter here.