VEJLEDNING TIL ASTEROIDEOBSERVATIONER         - side 11 -

               

                6 Hvad observatøren skal

               HVAD OBSERVATØREN KAN OPLEVE VED OKKULTATIONEN :

               En okkultationsbegivenheds maksimalt forventelige varighed findes angivet af forudberegningerne.
               Denne forventelige varighed gælder, hvis observatøren befinder sig centralt i den virkeligt antræf-
               fende skyggebane. Hvis observatøren skulle befinde sig der, og kikkertudstyret er følsomt nok, er
               der mulighed for observation af det "centrale flash", som kortvarigt kan optræde som en (svag el-
               ler måske stærkere) forøgelse af det svage lys, der alene hidrører fra asteroiden, nøjagtig midt i
               okkultations-perioden. Det er målstjernens lys, der omkranser asteroiden, hvilket kan forekomme,
               men er sjældent forekommende, der kendes en halv snes tilfælde. Jeg har været heldig og observe-
               ret et sådant 2007 fra mit observatorium (videooptagelse). Ligeledes har afdøde dr. Wieth-Knudsen
               fra observatoriet i Tisvilde under observation af en okkultation for Saturns måne Titan observeret
               et sådant. Det må have været først i 1990'erne. Jo længere observatørerne befinder sig borte fra
               skyggebanens centerlinie desto kortere bliver okkultationens varighed. MEN HUSK: der kan være
               MERE END ÉN OKKULTATION !  Fortsæt derfor observation i HELE resten af den angivne tid !

               HVAD OBSERVATØREN SKAL TAGE SIG I AGT FOR :

               Det helt vanskelige for den visuelle observatør er ved denne observationsart det UAFBRUDT AT
               HOLDE SIN FULDE OPMÆRKSOMHED rettet mod målstjernen.

               Hvis man er ny observatør, bør man prøve at lære at vænne sig til at lade blikket VANDRE RUNDT
               i synsfeltet, og hvor man hurtigt opdager, at målstjernen ses TYDELIGERE, når man IKKE SER
               DIREKTE på den. Man skal imidlertid OMHYGGELIGT PASSE PÅ FØLGENDE: Hvis man med
               det venstre øje fra et se direkte på målstjernen drejer øjet mod højre med en drejning bort fra mål-
               stjernen med øjet, der svarer til rundt regnet en knyttet hånds bredde (holdt i 2/3 strakt arms længde
               ud for ens hoved i synsretningen), ses det, at målstjernen med ét forsvinder, fordi målstjernen nu ses
               med øjets blinde plet. Tilsvarende hvis man med det højre øje i stedet drejer dette mod venstre.

               Læren er:
                  1. Man ser bedst de svage stjerne med det "periferiske" syn, som så til gengæld desværre er
               mindre farvefølsomt.
                  2. At man SKAL UNDGÅ AT HAVE MÅLSTJERNE OG EN EVENTUEL (ENESTE) REFEREN-
               CESTJERNE PLACERET:  UMIDDELBART TIL HØJRE ELLER TIL VENSTRE I FORHOLD
               TIL HINANDEN.
               Drej i givet fald hovedet og hold det på skrå, hvis dette skulle være tilfældet, og her er det vigtigt,
               at man indtager en IKKE-ANSTRENGENDE krop- og hovedstilling!!!

               ET TIP: Sørg for at have prøvet tidtageudstyr i mørke, for hvis der tabes noget, har observatøren ingen
               mulighed eller chance for at samle noget tabt op uden eventuelt at misse en okkultationsobservation !!!!